Regulamin

Regulamin pobytu Gości w Gorczańskich Domkach

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać osobiście, telefonicznie (tel. kom. 606355412, 608293835), lub pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@gorczanskiedomki.pl). Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku (30% kwoty). Pozostała kwota należności uiszczana jest z góry w dniu przyjazdu. Nie ma możliwości płacenia kartami płatniczymi.
 2. Zadatek jest bezzwrotny, chyba że rezygnacja z rezerwacji nastąpi najpóźniej na 31 dni przed zaplanowanym rozpoczęciem pobytu. W takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu. Zwrot zadatku nie dotyczy pobytów świątecznych i noworocznych.
 3. Doba rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 4. W przypadku wcześniejszej rezygnacji i przerwania pobytu przed planowaną datą przyjazdu Gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 5. Goście zobowiązani są do przestrzegania porządku obowiązującego na terenie ogrodu, obejścia i użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem (rośliny, sprzęt, wyposażenie).
 6. Nie wynajmujemy domu na organizację imprez, spotkań integracyjnych, wieczorów kawalerskich lub panieńskich.
 7. Goście mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych. W domu znajduje się kominek, który należy zawsze używać zgodnie z przeznaczeniem. Wkład kominka musi być zawsze szczelnie zamknięty. Zabronione jest pozostawienie kominka bez nadzoru.
 8. W domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie tytoniu możliwe tylko na wolnym powietrzu. W przypadku złamania zakazu palenia w domu, Gospodarz pobiera opłatę w wysokości 1000 zł (sprzątanie, czyszczenie, pranie).
 9. Osoby nie zakwaterowane w Gorczańskich Domkach mogą przebywać na terenie domu wyłącznie za wcześniejszą zgodą Gospodarza.
 10. Prosimy o niezakłócanie spokojnego pobytu sąsiadom Gorczańskich Domków oraz przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 07.00.
 11. W przypadku opuszczania domu prosimy o wyłączenie urządzeń pobierających prąd elektryczny (oświetlenie, telewizory) oraz zwrot klucza do domku właścicielowi.
 12. Parking mieszczący się na terenie Gorczańskich Domków jest bezpłatny, niestrzeżony.
 13. Pobyt zwierząt w domu jak również w jego otoczeniu jest zabroniony.
 14. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości. Prosimy o utrzymywanie oraz zwrot domu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, wyrzucenia śmieci do poszczególnych pojemników zgodnie z zasadami segregacji śmieci. W innym przypadku zostanie pobrana opłata za sprzątanie domu w wysokości 200 zł. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu.
 15. Dom wyposażony jest w ogrzewanie elektryczne. W celu zmiany temperatury w pokojach istnieje możliwość regulacji na termostatach w każdym z pokojów na poszczególnych kaloryferach.
 16. Goście Gorczańskich Domków proszeni są o nie chodzenie po domu w butach, a w szczególności w butach na wysokim obcasie, butach narciarskich.
 17. Goście Gorczańskich Domków ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Goście powinni zawiadomić Gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 18. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone przez dzieci, będące pod ich opieką.
 19. Gospodarz Gorczańskich Domków nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, internetu, telewizji.
 20. Gospodarz Gorczańskich Domków zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez Gości, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 21. Regulamin Gorczańskich Domków podaje się Gościom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowe www.gorczanskiedomki.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez Gościa i pisemnym poświadczeniu znajomości jego treści, dokonanym przy czynnościach meldunkowych.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domku.
Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Gorczańskich Domków o każdej porze roku.

+48 608 293 835, +48 606 355 412